Highveld
’n Vertoonvenster van stoetvee
09:56 (GMT+2), Mon , 07 July 2014
Highveld
Die Hartland Landbouskou is ’n vertoonvenster van stoetvee in die Mpumalanga provinsie. Die beoordeling van die beeste vind op die skouterrein plaas. Dit begin Saterdag 6 September, om 9:00.
Die Hartland Landbouskou is jaarliks ’n vertoonvenster van stoetvee in die Mpumalanga provinsie. Telers kom van regoor die land om hulle vee ten toon te stel. 

Die beoordeling van die beeste vind op die skouterrein plaas.

Dit begin Saterdag 6 September, om 9:00 met die beoordeling, waar vroulike diere en manlike diere van dieselfde rasse en dieselfde ouderdom teen mekaar meeding.

Groepklasse word ook aangebied om die vader en moeder genetika beter ten toon te stel.

Daarna kompeteer al die verskillende rasse se kampioene teen mekaar vir die skou se interras kampioen.

Top stoetbulle word op die alleras bulveiling opgeveil.

Statiese uitstallings gaan aangebied word en boere wat nie belangstel om hulle diere te skou nie, kan steeds kom spog deur hulle staties uit te stal en sodoende hulle boerdery se naam bemark.


Gallery
AgriEco
Voting Poll
N