Northern Cape
Aalwurm-probleme by mielieboere is ‘n werklikheid wat onderskat word
11:00 (GMT+2), Fri , 13 February 2015
Northern Cape
“DROOGTESIMPTOME” WAT VERMOEDELIK AALWURMSKADE KAN WEES
 Boere word gewaarsku om betyds op die uitkyk te wees vir aalwurmbeskadiging aan mieliewortels juis nou in die groeiseisoen wanneer aalwurmeiers uitbroei en die organismes mieliegewasse parasiteer.

Nico Snyman, ‘n afgetrede landboukundige van Rustenburg het verlede jaar met ‘n biologiese grondbestuursprogram begin by 15 medewerkende mielieboere oor die hele mielieproduserende gebied met klem op besproeiingsboere by Grootpan en Ventersdorp.

In die proses het hy reeds die vorige seisoen by Ventersdorp vermoed dat plantparasitiese aalwurm 10 tot 15% oesverliese teweeg gebring het op ‘n mielie opbrengs van 10 ton plus.

Dit blyk met die huidige aanplantings dat die probleem groter is en dat oesverliese van 50% plus baie voorkom. Die probleem is nie net tot besproeiingsgebiede beperk nie maar duik ook op in droëlande. Hierdie statistiek is gebaseer op waarnemings wat deur Nico gemaak is tydens sy besoeke aan verskillende boere.Gelukkig word die aalwurmprobleem op mielies reeds vir jare deur nematoloë nagevors, onder andere deur prof Driekie Fourie en haar span by die Noordwes Universiteit.

Die aalwurmnavorsing op GBM is begin deur prof Alex Mc Donald wat ongelukkig intussen oorlede is en nou deur prof Driekie Fourie en ‘n MSc student voortgesit word. Aanvanklik was onderandere Tylenchorhynchus sp. (verdwergingsaalwurm) in groot getalle in grondmonsters van mielieplante wat visuele skade getoon het teenwoordig wat deur Nico verskaf is. In hierdie selfde grondmonsters het ook ‘n baie groot persentasie nie-parasitiese/voordelige aalwurms voorgekom (1 008 teenoor 147 parasitiese aalwurms) wat die vermoede laat ontstaan het dat die voordelige aalwurms ‘n belangriker rol speel as wat ons besef.

Prof Driekie-hulle doen ook tans verdere praktiese ondersoeke by sommige van die medewerkende mielieboere wat deelneem aan die biologiese grondbestuursprogram om die positiewe effek van GBM 100% mikrobe-middel teen aalwurmbesmetting in die praktyk te ondersoek. Die navorsing word deur die Mielietrust befonds.Die vermoede bestaan dat die aalwurmprobleem ook in die Vrystaatse sandgronde waar mielies geproduseer word voorkom.

Die aalwurmprobleem in mielieproduserende gebiede met sanderige gronde is groot en het ‘n ekonomiese impak. Die rede hiervoor is dat aalwurms nie sigbaar is met die blote oog nie en dus in baie gevalle nie oorweeg word as ‘n moontlike rede vir swak mielie-opbrengste nie. Swak grondkwaliteit speel ‘n deurslaggewende rol tydens aalwurmbesmetting. ‘n Rede vir swak grondkwaliteit in landbougebiede is bv. die intensiewe gebruik van chemiese plaagmiddels tydens die laaste paar dekades wat die grondbiologie so agteruit laat gaan het dat daar tans baie lae vlakke van biologiese fraksiesteenwoordig is.

Nico Snyman het die laaste 11 jaar intensief navorsing gedoen om die biologiese grondvrugbaarheid in landbougronde te herstel deurdat‘ hy ‘n 100% agro-ekologiese grondbestuurstelsel beskikbaar gestel het wat volhoubaarheid waarborg en nooit op winsbejag sal fokus nie.Die vermoede bestaan dat die aalwurmprobleem ook in die Vrystaatse sandgronde waar mielies geproduseer word voorkom.

Die aalwurmprobleem in mielieproduserende gebiede met sanderige gronde is groot en het ‘n ekonomiese impak. Die rede hiervoor is dat aalwurms nie sigbaar is met die blote oog nie en dus in baie gevalle nie oorweeg word as ‘n moontlike rede vir swak mielie-opbrengste nie. Swak grondkwaliteit speel ‘n deurslaggewende rol tydens aalwurmbesmetting. ‘n Rede vir swak grondkwaliteit in landbougebiede is bv. die intensiewe gebruik van chemiese plaagmiddels tydens die laaste paar dekades wat die grondbiologie so agteruit laat gaan het dat daar tans baie lae vlakke van biologiese fraksiesteenwoordig is.

Nico Snyman het die laaste 11 jaar intensief navorsing gedoen om die biologiese grondvrugbaarheid in landbougronde te herstel deurdat‘ hy ‘n 100% agro-ekologiese grondbestuurstelsel beskikbaar gestel het wat volhoubaarheid waarborg en nooit op winsbejag sal fokus nie.

Gallery
Aalwurm-probleme by mielieboere  is ‘n werklikheid wat onderskat word
...
AgriEco
Voting Poll
N