Limpopo
Nuwe inligtingsbron is opwindende produk
09:34 (GMT+2), Thu , 07 March 2013
Limpopo
Tydens 'n spoggeleentheid op 13 Februarie 2013 het CropLife die geboorte van AgriIntel bekend gemaak - een van die landbou-arena se nuutste en mees toonaangewende produkte!
Die geleentheid is bygewoon deur die leiers en sleutel-rolspelers van die landbouchemiese bedryf.
Die voordele van Agri-Intel is legio, met die beginsel dat die produsent nou ingeligte besluite kan neem, deur vir 24 uur van die dag toegang te geniet tot al die geregistreerde landbouchemiese produkte in Suid-Afrika.
Produsente kan nou geregistreerde produkte met mekaar vergelyk, watter produkte vir spesifieke gewasse geregistreer is, watter middels die spesifieke aktiewe bestandeel bevat wat gebruik wil word en vir watter gewasse dit registreer is om maar ‘n paar te noem. Hierdie inligtingsbron word daagliks opdateer deur die registrasiehouers en is die enigste van sy soort in die land, en nou gratis beskikbaar.
Toegang tot akkurate, bygewerkte en maklik verkrygbare landbouchemiese inligting is noodsaaklik vir die suksesvolle bestuur van oesbeskermingstrategieë en die risiko's wat verband hou met die gebruik van landbouchemiese middels in die hoogs kompeterende plaaslike en internasionale markte.
Agri-Intel, 'n konsortium van landbouspesialiste wat in noue alliansie met bedryfsorganisasies soos byvoorbeeld CropLife South Africa, Fruitgro Science en die Fresh Produce Exporters' Forum (FPEF) saamwerk, is daartoe verbind om webtoeganklike, bygewerkte en korrekte landbouchemiese inligting aan verskeie belanghebbers in die landbou- en uitvoerbedrywe beskikbaar te stel om produksie- en bemarkingsrisiko's geassosieer met die gebruik van landbouchemiese middels te minimeer. Die Agri-Intel-webwerf bied maklike toegang tot 'n omvattende databasis van alle oesbeskermingsmiddels wat vir gebruik in SA geregistreer is, en kopieë van etikette van al die handelsname wat in die databasis beskikbaar is, kan van die webwerf afgelaai word.
Gewasbeskermingstrategieë (algemeen bekend as gewasplanne of "crop plans") vir 'n aantal van die belangrikste uitvoervrugtesoorte kan ook afgelaai word. Die gewasplanne sit strategieë uiteen vir die vermindering van chemiese residue teen oestyd, terwyl die produksie van hoë gehalte produkte gehandhaaf word. Geregistreerde gebruikers kan na hierdie inligting kyk deur landbouchemiese inligting op die spyskaart bo aan die webtuiste te kies.
Verdere ontwikkeling word tans gedoen om eersdaags ook die jongste inligting oor maksimum residuvlakke (MRV's) en vooroesonthoudingsperiodes (VOP's) vir verskeie markte en gewasse op die Agri-Intel webwerf beskikbaar te stel. Die webwerf sal uiteindelik ook vir produkverskaffers soos kwekers, verpakkers, verwerkers, uitvoerders en invoerders die geleentheid bied om inligting wat demonstreer dat hul aan markvereistes voldoen (rekords) aan hul kliënte te kommunikeer.
Tans beskikbaar op Agri-Intel:
• Toegang tot die landbouchemiese databasis van alle oesbeskermingsmiddels wat geregistreer is vir gebruik in Suid-Afrika, asook die etikette van alle handelsname in die databasis.
• Gewasplanne ("crop plans") vir die vermindering en selfs uitskakeling van residue teen oestyd op die belangrikste uitvoervrugtegewasse.
Nuwe ontwikkelinge om toegang te bied tot:
• Die jongste maksimum chemiese residuvlakke (MRV's) vir Suid-Afrika en 'n aantal belangrike uitvoerlande, asook die gepaardgaande vooroesonthoudingsperiodes (VOP's).
• Chemiese toedieningsrekords en residu-ontledingsresultate van verskaffers wat van die geleentheid gebruik wil maak om vinnig en effektief met 'n verskeidenheid kleinhandelmarkte en ander kliënte te kommunikeer.
Vir meer inligting oor enige van hierdie kwessies skakel Agri-Intel by 021 907 3000 of besoek die webtuiste.


Gallery
AgriEco
Voting Poll
N