Northern Cape
Suid-Afrika verkry weer marktoegang tot Thailand vir tafeldruiwe
10:21 (GMT+2), Thu , 19 May 2016
Northern Cape
Suid-Afrika verkry weer marktoegang tot Thailand vir tafeldruiwe

UPINGTON: Dit is vir die Suid-Afrikaanse Tafeldruiwe Industrie (SATI) ‘n voorreg om die amptelike heropening van die Thailand-mark vir Suid-Afrikaanse tafeldruiwe aan te kondig.

Die mark was wel voorheen oop vir Suid-Afrikaanse druiwe-uitvoere, maar toegang tot die mark is agt jaar gelede onverwags beëindig.

Na afloop van die deurlopende toewyding en insette van ‘n bekwame span bestaande uit die Department van Landbou, Bosbou en Visserye, die Suid -Afrikaanse Ambassade in Thailand en SATI, is die uitvoerprotokol in Bangkok op 18 Januarie 2016 gepubliseer en die mark is derhalwe weer oopgestel vir Suid-Afrikaanse produsente en uitvoerders.

Dit is beslis goeie nuus vir die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf wat tans goeie produksiegroei toon met nuwe markgedrewe variëteite.

Volgens Willem Bestbier, HUB van SATI, verteenwoordig die heropening van marktoegang na Thailand ‘n beduidende stap in die realisering van SATI se primêre doelstelling, om marktoegang vir Suid-Afrikaanse tafeldruiwe uit te brei en te diversifiseer. Tans word meer as 80% van Suid-Afrikaanse tafeldruiwe in die Verenige Koninkryk en Europa bemark.

Dit is vir die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf van kardinale belang om ook ander markte te ontwikkel en sodoende minder afhanklik te wees van slegs hierdie markte. Die markte in Suidoos-Asië is as teikenmarkte geïdentifiseer omdat die verbruik van vrugte ‘n belangrike deel is van hierdie streek se kultuur. Die streek het ook groot, ekonomiese aktiewe bevolkings sowel as snelgroeiende ekonomieë.

Volgens Bestbier was die Thailandse mark belangrik en besig om bestendig te groei voordat dit agt jaar gelede onverwags gesluit is. Daar is groot opgewondenheid onder Suid-Afrikaanse produsente en uitvoerders on hierdie gulde geleentheid aan te gryp. Produsente in die later produksiestreke soos die Bergrivier en Hexrivier, wat tans oes en verpak, is gretig om hierdie opwindende nuwe mark binne enkele dae te kan voorsien.

“Die heropening van die markte in Thailand is ‘n belangrike prestasie vir die Suid-Afrikaanse Tafeldruifbedryf. Hierdie deurbraak is behaal as gevolg van die volgehoue en proaktiewe insette en samewerking tussen die regering, SATI en die privaatsektor. Hierdie proses het ook beslis die waarde wat Fruit South Africa tot ons bedryf toevoeg bewys,” verduidelik SATI voorsitter, Michael Laubscher. “Die verloop van sake wat gelei het tot die sluiting van die marktoegang en die tyd en moeite wat dit geneem het om weer toegang tot die Thailand-mark te verkry beklemtoon die belangrikheid van deurlopende kommunikasie met die onderskeie markte om te verseker dat ons bedryf altyd voldoen aan die vereistes wat nodig is vir deurlopende marktoegang.”

“Die heropening van die Thailand-mark is goeie nuus vir die produsente omdat dit ons bemarkingskeuses verbreed en gevolglik die druk op ons tradisionele markte verminder,” sê Anton Viljoen, voorsitter van die Hexvallei Tafeldruifvereniging. “Dit maak ook ons Suid-Afrikaanse bedryf meer kompeterend in die wêreldmark. Produsente wat tans oes en verpak gaan beslis gedurende die res van ons seisoen gebruik maak van hierdie nuwe mark vir ons produk.”  Hierdie addisionele Asiese mark sal goeie vertroue en stabiliteit in die tafeldruifbedryf skep.

Die nuwe mark kan moontlik positiewe gevolge inhou vir die plaaslike ekonomie omdat tafeldruif produksie ‘n hoogs arbeidsintensiewe boerdery-praktyk is en dit baie werksgeleenthede binne die landbousektor skep.
Hierdie arbeidskepping dra ook by tot landelike ontwikkeling. Omdat ongeveer 95% van tafeldruiwe uitgevoer word, is die bedryf ook ‘n belangrike bron van buitelande valuta vir Suid-Afrika.Gallery
AgriEco
Voting Poll
N