Northern Cape
Internasionale kankernavorsingagentskap se neus is skeef
14:36 (GMT+2), Mon , 06 June 2016
Northern Cape
Internasionale kankernavorsingagentskap se neus is skeef

Die Internasionale Agentskap vir Kankernavorsing (International Agency for Research on Cancer of IARC) het verlede ‘n kat in die duiwehok gegooi met hul verklaring dat die mees algemeen gebruikte onkruiddoder, glifosaat, ‘n moontlike kankerwekkende stof vir mense is. Volgens die agentskap is glifosaat ‘n kategorie 2A kankerwekkende stof en dit het glifosaat onmiddelik ‘n gevreesde status gegee. Verskeie lande het hierdie bekende onkruiddoder onmiddelik verban terwyl ander dit ernstig oorweeg het om drastiese beheermaatreëls teen glifosaat in te stel. Die bewerings het die wêreld vol begin hardloop oor die “uiters giftige glifosaat” en hoe die aarde met die middel vergiftig word.  

Die kankernavorsingagentskap is egter nie die enigste gesaghebbende ligaam in die wêreld wat oor plaagdoders en toksiene uitsprake lewer nie. Daar is onder andere die Europese Voedselveiligheidsoutoriteit (European Food Safety Authority of EFSA) wat oor die hele Europe die septer oor plaagdoders swaai terwyl die VSA se Omgewingsbeskermingsagentskap (USEPA) die beheer uitoefen. Net voor die einde van 2015 het die EFSA ‘n verklaring uitgereik waarin hulle dit duidelik stel dat daar geen gronde is om te glo dat glifosaat by mense kanker kan veroorsaak nie. Hulle het ‘n omvattende oorsig oor alle navorsing rakende glifosaat en kanker gedoen en bevind dat dit onwaarskynlik is dat glifosaat ‘n kankerbedreiging vir mense inhou. 

Die USEPA het onlangs ook hulle eie kankereenheid se evaluering bekendgestel waarin hulle bevinding was dat glifosaat nie kanker by mense kan veroorsaak nie. Beide die USEPA en EFSA het alle moontlike datastelle waar navorsing oor glifosaat en kanker gedoen is, in oorweging geneem terwyl die IARC slegs bepaalde datastelle in ag geneem het. Wat teleurstellend is, is dat die IARC nie wetenskaplik korrel in hulle evaluering opgetree het nie. Hulle het byvoorbeeld nie aangedui dat daar is vyf vergelykbare studies met muise slegs in een studie gevind is dat die muise wel meer geneig tot kankervorming is en dit boonop met muise wat geneties geneig tot kanker is! Dit is ook in die verslae weggelaat dat die sommige studies gedoen is met formulasies waarvan die chemiese inhoud bedenklik was, in so ‘n mate dat sommige formulasies formaldeheid bevat het wat ‘n hoë profile kankerwekkende stof is. Wat my persoonlik verstom is dat in die meeste studies die dosering met glifosaat onmoontlik hoog was naamlik tot soveel as 1 403 mg/kg liggaammassa, met ander woorde as ‘n muis 20 gram sou weeg sou hy met 28,6 mg glifosaat gedoseer word en dit is in alle praktiese omstandighede onmoontlik dat ‘n muis soveel sou inkry. Wat egter interessant is, is dat die meeste studies met suiwer glifosaat (sonder moontlik kontaminante wat gevaarlik mag wees) waar hierdie dosering toegedien is, geen tekens van kanker in enige weefsel kon bewerkstellig nie. Daar was ook geen tekens van hormoonafwykings, geboortedefekte of dergelike kliniese effekte nie. 

Vra jouself die vraag: as die drink van alkohol ‘n kategorie I kankerwekkende aktiwiteit is, waarom is daar geen lawaai vanaf die kant van die IARC en gesondheidsowerhede wêreldwyd nie. Dieselfde geld vir houtstof waar hout bewerk word: dit is ook ‘n kategorie I kankerwekkende stof. Dit laat mens wonder, nie waar nie? En dit boonop terwyl mense daagliks tonne MSG, kunsmatige versoeter en megaton suiker verorber. Ek glo die IARC kyk vandag op hulle eie neuse af…..Gallery
AgriEco
Voting Poll
N