North West
Opti Chicks
10:51 (GMT+2), Mon , 15 July 2013
North West
Lêhenne huis
Opti Chicks Eiendoms Beperk het in 2008 sy ontstaan gehad as filiaal van NWK Beperk, ‘n 104-jaar-oue landboudiensverskaffer met sy hoofkantoor in Lichtenburg. Die oorspronklike plan was om 350 000 dagoudkuikens per week te produseer, maar nadat ’n leweringsooreenkoms met een van die sleutelrolspelers in die braaikuikenbedryf aangegaan is, is daar besluit om die totale produksiekapasiteit na 500 000 kuikens per week te vermeerder. Sedertdien is daar innoverend te werk gegaan om die produksiekapasiteit van die broeiplaas te vergroot om sodoende weekliks sowat 820 000 eiers te kan produseer. Hierdie verhoogde eiergetalle het die maatskappy in staat gestel om, met die aantal broeimasjiene op daardie stadium, sowat 680 000 kuikens per week te kon produseer. In 2012 is die produksiekapasiteit van die broeiery uitgebrei deur ‘n addisionele vier broeimasjiene vanuit België in te voer. Die huidige produksiekapasiteit van die broeiery is 780 000 kuikens per week.

Daar is tydens die oprigting van beide die broeiplaas en die broeiery van net die beste en nuutste tegnologie op die mark gebruik gemaak. Hierdie tegnologie stel die maatskappy in staat om deurlopend ‘n kwaliteitproduk te bemark. Die broeiplaas is gebou in die Ottosdal-distrik en bestaan uit 15 grootmaakeenhede en 30 lê-eenhede. Die bevrugte eiers word op ’n daaglikse basis na die broeiery, wat in die industriële gebied van Lichtenburg geleë is, gestuur. Die bevrugte eiers gaan deur ’n streng graderingsproses waarna dit in die broeimasjiene/inkubators geplaas word vir 18 dae. Daarna word die eiers in die uitbroeimasjiene geplaas vir die laaste 3 dae tot die kuiken uitbroei. Reg deur die hele sisteem, vanaf die plaas tot by die broeiery, word streng biosekuriteitsmaatreëls gehandhaaf. Slegs eiers waarvoor kuikenbestellings bestaan word in die broeimasjiene geplaas, daarom is dit noodsaaklik dat alle bestellings ten minste drie tot vier weke voor leweringsdatum geplaas word.

Opti Chicks gebruik die Cobb 500 braaikuiken. Die ras is oor die afgelope 35 jaar ontwikkel en is bekend vir sy vermoë om koste-effektief te produseer. As gevolg van die feit dat Opti Chicks direkte beheer oor al sy teeltroppe het, verseker dit die naspeurbaarheid van elke kuiken wat aan die mark gelewer word.

Die maatskappy beskou klantediens as een van die belangrikste hoekstene van enige besigheid en daarom word daar altyd met erns na die belange van Opti Chicks se klante omgesien. Integriteit is ook ononderhandelbaar. ’n Tegniese span is beskikbaar om die kwaliteit van Opti Chicks se produk en diens te verseker asook praktiese hulp en raad aan klante te verleen.

Vir alle navrae en aankope van dagoudkuikens, kontak Opti Chicks se kantoor by telefoonnommer 018 - 632 0336/9. Besoek gerus ons webblad by www.optichicks.co.za.


Gallery
Opti Chicks
...
AgriEco
Voting Poll
N