Limpopo
Bek-en-Klouseer: Wat kos dié siekte die wêreld?
08:33 (GMT+2), Fri , 27 September 2013
Limpopo
Volgens die Rooivleis Produsente Organisasie (RPO) is die koste van Bek-en-Klouseer oor die wêreld reusagtig.
’n Onlangse studie deur navorsers van die Pirbright Institute en die Royal Veterinary College wat in die joernaal, Preventative Veterinary Medicine gepubliseer is, het ondersoek ingestel na die finansiële verliese wat gely word as gevolg van Bek-en-Klouseer in lande waar hierdie siekte endemies is.
Daar is gekyk na die koste van Bek-en-Klouseer-beheer, swak toegang tot markte en die beperkte gebruik van verbeterde produksietegnologie.
Die navorsers skat die jaarlikse koste van Bek-en-Klouseer in terme van produksie-verliese en entingskostes in Bek-en-Klouseer-endemiese streke op tussen R64 en R200 miljard per jaar.
Die navorsers het beklemtoon dat sulke finansiële verliese veral algemeen is in van die wêreld se armste lande waar ’n groot persentasie van die bevolking direk van lewendehaweproduksie afhanklik is.
Dit is daarom dat die siekte en sy impak meer studie en samesprekings regverdig. Die saak is weereens tydens die RPO se onlangse provinsiale kongres in Limpopo bespreek en die noodsaak daarvan is weereens sterk beklemtoon.Gallery
AgriEco
Voting Poll
N