Figuur 3. Voorbeelde van stamvrot (A – Bruin stamvrot; B – Gibberella stamvrot; C – Houtskoolvrot)
Haelskade kan bydra tot verhoogde stam- en kopvrot by mielies
Haelskade kan bydra tot verhoogde stam- en kopvrot by mielies
Haelskade kan bydra tot verhoogde stam- en kopvrot by mielies
Haelskade kan bydra tot verhoogde stam- en kopvrot by mielies
Weather
Currencies
Moon Cycle
US Dollar
Pound Sterling
Euro
Australian Dollar
New Zealand Dollar
Canadian Dollar
UAE Dirham
Singapore Dollar
Chinese Yuan
CURRENT MOON